Augustinianum Eindhoven

Het Augustinianum is een school voor havo, atheneum en gymnasium met een meer dan honderdjarige traditie, gelegen op een groot terrein aan de rand van de Eindhovense binnenstad. De groene omgeving rondom het oorspronkelijke gebouw van het Augustinianum biedt de ruimte voor nieuwbouw. Een gedeelte van het terrein wordt verkocht voor woningbouw. De extra inkomsten van de grondverkoop worden geïnvesteerd in het gebouw.

Het nieuwe schoolgebouw wordt 9.330 m² groot. In het hart van het gebouw komt een ‘agora.’ Hier zijn alle vakdomeinen zichtbaar gemaakt en door het oplopende studielandschap ook gemakkelijk bereikbaar. De agora fungeert daarnaast ook als tribune bij voorstellingen. Onder deze tribune bevindt zich de creatieve underground met drama, muziek, kunst en cultuur.

Vanaf de eerste schema’s is gestreefd naar multifunctioneel ruimtegebruik waardoor de voetafdruk van het grote programma heel compact is gebleven. Deze compacte opzet in combinatie met een goede oriëntatie van ruimtes op de zon, levert een belangrijke bijdrage aan het beperken van het energieverbruik. Door toepassing van een robuuste betonnen draagconstructie die geen verdere afwerking meer behoeft en een invulling met flexibele wanden levert een gebouw op dat kan meebewegen met ontwikkelingen.